/029/766-84-85 Velcome/029/337-13-03
KARCHER SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
870,00.
:
 
 
:2000 
 
:3.5 
 
:0.5 
 
:,
 
:2.3 
 
:
 
: